Medlemmar i styrelsen

Samfälligheten Karets styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter.

Styrelsemöten hålls några gånger per år samt vid akuta ärenden.

För år 2022-2023 ser styrelsen ut som följande:

Ordförande:
Doris Brändström 

Kassör:
Leif Lindgren
Sekreterare:
Bo Persson
Ledamöter:
Christoffer Dannelöv
Maria Berlin

Revisor:
Viveka Lundin, Mjölkvägen 195