Medlemmar i styrelsen

Samfälligheten Karets styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter.

Styrelsemöten hålls några gånger per år samt vid akuta ärenden.

För år 2020-2021 ser styrelsen ut som följande:

Ordförande:
Doris Brändström
Mjölkvägen 211 

Kassör:
Leif Lindgren
Mjölkvägen 233
Sekreterare:
David Bergquist
Mjölkvägen 265
Ledamöter:
Monika Köhler
Mjölkvägen 193
 Michael Grahn

Mjölkvägen 203

Revisor:
Sara Sjögren
Mjölkvägen 221