Medlemmar i styrelsen

Samfälligheten Karets styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter.

Styrelsemöten hålls några gånger per år samt vid akuta ärenden.

För år 2021-2022 ser styrelsen ut som följande:

Ordförande:
Doris Brändström, Mjölkvägen 211 

Kassör:
Leif Lindgren, Mjölkvägen 233
Sekreterare:
David Bergquist, Mjölkvägen 265
Ledamöter:
Johanna Dannelöv, Mjölkvägen 217
 Michael Grahn, Mjölkvägen 203

Revisor:
Viveka Lundin, Mjölkvägen 195