GARAGE OCH PARKERING

Varmgaragen:
Till varje fastighet ingår ett varmgarage. Garagen ägs av samfälligheten som också bekostar driften (elförbrukning, värme).

Det är inte tillåtet att ägna sig åt brandfarliga aktiviteter i garagen. Det är även olämpligt att ansluta energikrävande apparatur (frysboxar m.m.) med tanke på att kostnaden för dessa då belastar samtliga fastighetsägare.

Det är inte heller tillåtet att genom invändig ombyggnation försvåra värme/luftcirkulationen mellan garagen. Varje garage skall ha minst en skiljevägg öppen upptill ca: 45 cm med stålnät samt nedtill ca. 10 cm.
Garaget får inte upplåtas till andra utan styrelsens medgivande.
Parkeringsplatser:

Till varje fastighet hör också en parkeringsplats i anslutning till garaget. Dessutom finns ett antal gästparkeringar inom området märkta med "Besökare". Dessa ska inte användas av de boende själva.

Varje fastighetsägare får ett parkeringstillstånd som gästerna kan lägga i bilen medan de står parkerade på området. Den som behöver ytterligare parkeringsplats(er) för sina gäster kan hänvisa till allmänna parkeringar runt området.
Det finns även möjlighet att kontakta Bostaden AB på tel. 090-17 75 00 för att diskutera möjligheten att hyra motorvärmarplats/skärmtak i närliggande områden (Spanngränd, Krukgränd, Hinkgränd, Mjölkvägen).