GARAGE OCH PARKERING

Varmgaragen:
Till varje fastighet ingår ett varmgarage. Garagen ägs av samfälligheten som också bekostar driften (elförbrukning, värme).

Det är inte tillåtet att ägna sig åt brandfarliga aktiviteter i garagen. Det är även olämpligt att ansluta energikrävande apparatur (frysboxar m.m.) med tanke på att kostnaden för dessa då belastar samtliga fastighetsägare.

Det är inte heller tillåtet att genom invändig ombyggnation försvåra värme/luftcirkulationen mellan garagen. Varje garage skall ha minst en skiljevägg öppen upptill ca: 45 cm med stålnät samt nedtill ca. 10 cm.
Garaget får inte upplåtas till andra utan styrelsens medgivande.
Parkeringsplatser:

Till varje fastighet hör också en parkeringsplats i anslutning till garaget. Dessa är uppmärkta med samma nummer som garaget och fastigheten. Dessutom finns ett antal gästparkeringar inom området märkta med "Besökare". Dessa ska inte användas av de boende själva.

Det finns även gästparkeringar som kostar 5kr/timme, betalas via sms/Parkster.