SOPHANTERINGEN

Samfälligheten har två soprum, det ena finns vid utfarten mellan Mjölkvägen 209 och 211, det andra vid parkeringen bakom Mjölkvägen 241. Soprummen öppnas med den egna husnyckeln. Det är viktigt att hålla soprummen låsta, så inte obehöriga fyller soptunnorna!

I soptunnorna får endast kastas hushållssopor, alltså brännbart material. Det finns även särskilda kärl för matavfall.

Containrar för återvinning finns på parkeringen vid Coop Nära. Där kan man lämna glas, metall, plast, tidningar, kartong/pappersförpackningar och små batterier.

Släng inte tomkartonger, skor, mattor, kläder, utemöbler, grillar, bilbatterier och andra grovsopor i soprummen. Alla husägare måste själva ansvara för att frakta sådant till returcentralen på Gimonäs eller Klockarbäcken. Om någon slänger grovsopor i områdets egna soprum belastar det den gemensamma ekonomin vilket kan leda till en höjning av månadsavgiften. Kostnaderna för sophämtning avgörs genom att transportören väger soporna och samfälligheten betalar utifrån vikt. Därför är det bra att återvinna så mycket som möjligt. Det hjälper både miljön och bidrar till att månadsavgifterna inte ökar.