LEKPLATSEN

En lekplats finns centralt på området. Här finns bl.a. gungor, rutschkana och sandlåda.
Samfälligheten har ansvar för skötseln.