Att bo på samfälligheten Karet

Samfälligheten Karet ligger i närheten av Östra Ersboda centrum.

Här finns

  • busshållplatser varifrån linje 1 och 8 trafikeras med täta avgångstider,
  • ett flertal dagis och grundskolor,
  • en matbutik,
  • en pizzeria,
  • Ersboda Folkets Hus med bibliotek och samlingslokaler med olika arrangemang,
  • upplysta motionsspår samt fotbolls- och hockeyplan.