GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR

Förutom garage, soprum och lekplats har samfälligheten några gemensamma förråd. Ett finns mellan Mjölkvägen 183 och Spanngränd och ett finns vid garagen nära Krukgränd.

I förråden förvaras t ex gemensamt byggmaterial för reparationer av garage och andra gemensamma anläggningar och en gemensam stege som kan lånas av de boende. I mån av plats kan cyklar förvaras där vintertid.