BILTRAFIK PÅ OMRÅDET

Bilkörning inom området är som huvudregel inte tillåten. Om man ändå är tvungen att köra in på området, tänk på att det finns många barn och sikten kan vara skymd.
 Var uppmärksam och håll låg hastighet!