VÄRME OCH VATTEN

Radhusen och garagelängorna värms upp med fjärrvärme från Umeå Energi.

Kontakta Umeå Energi: www.umeaenergi.se

Kundtjänst, tel: 090-16 00 20