Samfällighetsavgift

Den avgift som tas ut täcker alla hushållens förbrukning av vatten, fjärrvärme, sophämtning, bredband, snöröjning/sandning av gemensamma gångar och parkeringsytor samt övrig skötsel av området. Avgiften täcker även elförbrukningen i garagen och den gemensamma belysningen på området.

Avgiften ska betalas till samfällighetens konto i förskott och senast den sista i varje månad.

För närvarande ligger avgiften på 5 rummare på 3819 kr/mån, 6 rummare 4013 kr/mån, 7 rummare 4166 kr/ mån.