Samfällighetsavgift

Den avgift som tas ut täcker alla hushållens förbrukning av vatten, fjärrvärme, sophämtning, bredband, snöröjning/sandning av gemensamma gångar och parkeringsytor samt övrig skötsel av området. Avgiften täcker även elförbrukningen i garagen och den gemensamma belysningen på området.

Avgiften ska betalas till samfällighetens konto i förskott och senast den sista i varje månad.

För närvarande ligger avgiften på 3 481 kr/månad för 5:or, 3 659 kr/månad för 6:or och 3 799kr/månad för 7or.