Samfällighetens ansvar

Samfälligheten (via styrelsen) ansvarar för de gemensamma ytorna på området: asfaltgångar, gräsmattor, garagelängorna, lekplatsen, soprummen, undercentralen för vatten och fjärrvärme samt ledningarna utanför radhusen.

Samfälligheten ansvarar även för att hålla alla informerade om det som berör samfälligheten. Det sker i första hand via hemsidan men även via medlemsmöten samt direkta informationsutskick.