Fastighetsägarnas ansvar

Varje fastighetsägare svarar själv för allt underhåll som rör det egna radhuset och tomten.

Varje fastighetsägare ansvarar även för att hålla det garage man nyttjar i gott skick men även för det yttre underhållet av detta enligt styrelsens rekommendationer.